Satın Alım ve Kullanım Sözleşmesi

Tüm satın alım yapan ve kullanan kullanıcılar için geçerli sözleşmedir.

 SON KULLANICI SÜRELİ YAZILIM KULLANIMI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR:

1.1. Hizmet Sağlayıcı : Corebyte Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ. (Hizmet Sağlayıcı Olarak Anılacaktır.)

Adres : Mansuroğlu Mh. 288/4 Sok. No:9/1 D:116 Bayraklı- İZMİR

Vergi Dairesi ve Numarası : Bornova - 212 0949 692

Telefon ve E-posta : +90 850 360 6789 - [email protected]

1.2. Yazılım kullanma lisansını satın alan kişi veya firma (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

Müşteri : 

Adres : 

Vergi Dairesi ve Numarası : 

Telefon ve E-posta : 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sözleşme ile MÜŞTERİ, sözleşmenin sonunda belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin, yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda süreli kullanım lisansını 8. Maddede belirtilen süre dahilinde satın almaktadır. İş bu sözleşme ile lisanslaması yapılan “Solarasistan” yazılımı bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır.

 1. KULLANIM LİSANSININ KAPSAMI

3.1. Kullanım lisansı MÜŞTERİ’ye, yazılımı bir bilgisayarda veya mobil bir cihazda, bulut sistem üzerinden 8. Maddede belirtilen süre ve şartlar dahilinde kullanma hakkı verir. Madde 8’de belirtilen sürenin bitmesi veya Müşterinin ödeme taahhütlerinin yerine getirmemesi halinde Hizmet Sağlayıcı yazılımın kullanımını durdurma veya müşterinin kullanımına kapatma hakkını saklı tutar.

3.2. Kullanım lisansı, yazılımın bilgisayara yüklenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsamaz.

3.3. MÜŞTERİ, yazılımı ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz. Aynı iletişim ağını paylaşan, aynı sunucudan yararlanan şirketler ve çalışanları bu hükmün dışındadır.

3.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı Hizmet Sağlayıcı üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

3.5. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez.

3.6. Harita sorgulama sınırı; lisans dahilinde aylık maksimum 15.000 sorgu ile sınırlıdır. 15.000 sorgulama limiti dolduğunda yazılımın harita sorgulamaları ile ilgili olan kısımları otomatik olarak durur (çalışmaz hale gelir). MÜŞTERİ, yazılımın diğer özelliklerini kullanmaya devam edebilir.

3.7. Sorgulama sınırının aşılması durumunda aylık bedele ek olarak 50.000 harita sorgulaması için (sorgu adeti değiştirilemez ve sabittir) 500$+KDV fatura kesilir.

3.8. Aylık ücretsiz 15.000 harita sorgulama sınırının aşıldığı durumlarda her yeni 50.000 sorgulama için madde 3.7’deki tutar fatura edilir. Ancak öncesinde SolarAsistan yazılımını kullanım durdurulur. Kullanıcı isterse belirtilen tutarı öder ve kullanıma devam edebilir.

 1. GARANTİ VE HİZMET SAĞLAYICI’NIN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

4.1. Yazılım ürününün garanti süresi sözleşmenin geçerlilik süresi kadardır.

4.2. Hizmet Sağlayıcı, yazılım ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Hizmet Sağlayıcı, yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Ancak, yazılımın var olan özelliklerinin (üçüncü parti eklentiler hariç; örneğin harita) tam olarak/doğru/eksiksiz çalıştığını/çalışacağını taahhüt eder. Versiyon güncellemelerinden kaynaklı olabilecek hatalar bu taahhütün dışındadır (Versiyon güncelleme hataları, keşfedilmesi durumunda Hizmet Sağlayıcı tarafından 48 saat içerisinde düzeltilecektir).

4.3. Hizmet Sağlayıcı, donanım veya işletim sistemi arızasından, Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olmayan veritabanı yazılımından, bulut sistem arızalarından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler veya kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

4.4. Hizmet Sağlayıcı, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından kullanıcı sorumludur. Bununla ilgili talep edilmesi durumunda gereken desteği Hizmet Sağlayıcı olması gereken formatta MÜŞTERİ’ye teslim eder. Aynı zamanda MÜŞTERİ kendisine verilen panel üzerinden de yedeğini kendisi almakla sorumludur.

4.5. MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımı, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.6. Hizmet Sağlayıcı, yazılımın yanlış kullanımından; siteye Müşteri tarafından yüklenen logo vb. yüklenen görsellerin teliflerinden doğabilecek veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

4.7. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ’nin lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. MÜŞTERİ de herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

4.8. Hizmet Sağlayıcı, MÜŞTERİ’nin yazılımı kullanmaya başladığı (ilk kez şifre aldığı) tarihten itibaren telefon ve e-posta desteğini karşılıklı anlaşılan zaman içerisinde ücretsiz olarak verir. Yazılımın sahip olmadığı yetenekler ile ilgili MÜŞTERİ herhangi bir özelliğin geliştirilmesini talep ederse servis desteğini satın alır. Servis desteği ücretlendirmesi yapılacak olan işlemlere göre belirlenmekte olup, ücretlendirme, karşılıklı olarak anlaşılması durumuna bağlıdır.

4.9. Yazılımın sunduğu fizibilite tekliflerinin kontrol edilmesi ve nihai onayının verilmesi Müşterinin sorumluluğundadır. Yazılım aracılığıyla hazırlanan fizibilite tekliflerinden doğacak maddi, manevi, hukuki kazanç ve kayıplardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

4.10. Taraflar, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Sözleşme konusu yazılım üzerinde MÜŞTERİ’ye yalnızca “kullanım lisansı” verdiğini, MÜŞTERİ’nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve yazılımın sunduğu verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında Hizmet Sağlayıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

4.11. Hizmet Sağlyıcı, yazılımın farklı sebeplerle çalışmaması, durması, ulaşılamaması gibi durumlarda (Müşteri’nin hatasının olmadığının tespiti, hatanın Hizmet Sağlayıcı ve Üçüncü parti taraflarda olması durumunda), 72 saat içerisinde yazılımı tekrar çalışır hale getireceğini taahhüt eder. Bu sürenin aşılması durumunda MÜŞTERİ, yazılımı kullanamamakla ilgili kayıplarından dolayı tazminat hakkına sahiptir. Toplam tazminat bedeli, geçmişte yazılımı kullanmakla ilgili ödenen lisans bedellerinin toplamından fazla olamaz. Olası küresel felaketler (yangın, sel, deprem) 72 saatlik garantinin dışındadır. Bu durumlarda Hizmet Sağlayıcı, MÜŞTERİ’ye e-posta, telefon vb iletişim araçları ile bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

 1. YAZILIM TELİF HAKLARI

5.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile Hizmet Sağlayıcı tarafından koruma altına alınmıştır.

5.2. Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilen yazılımın üzerinde çalıştığı ve telif hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olmayan veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

5.3. Yazılım’ın lisanslandığı sistemin (Web sitesi, Domain vb.) Müşteri tarafından değiştirildiği durumlarda programın çalışmaz hale gelmesi durumunda yeniden aktivasyon gerekebilir. Yeniden aktivasyonlarda servis ücreti talep edilebilir.

 1. YAZILIM ÜRÜNÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

8.Madde’de belirtilen ödeme şekline istinaden Müşterinin ilk ödemeyi hizmet sağlayıcının banka hesabına yatırmasına müteakip yazılım hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde teslim edilecektir.

 1. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM

Hizmet Sağlayıcı önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, yeni versiyona veya sürüme MÜŞTERİ’nin lisansı geçerliği olduğu sürece ek bir lisans ücreti ödemeden otomatik olarak sahip olmaktadır. Hizmet Sağlayıcı ayrıca yeni versiyon veya sürümlerin alınması halinde eski versiyon/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermemektedir. Uygulama ürünlerinin üzerinde çalıştığı veritabanı ve iletişim ağı (network), bulut sistem yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek Hizmet Sağlayıcı’nın görev ve sorumluluğuna girmez. MÜŞTERİ, Sözleşme özel hükümlerinde belirlenen hizmetin dışında DESTEK hizmeti isterse bu talebini ücreti karşılığında ayrı bir bakım anlaşması yaparak temin edebilir.

 1. FİYATLANDIRMA ve ÖDEME ŞEKLİ

8.1. Hizmet Sağlayıcı gelecek yıllarda aylık veya yıllık lisans bedeli tutarında güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Sözleşmenin bitiminden sonra müşteriden gelecek lisans yenileme taleplerinde, güncel lisanslama bedelleri hizmet sağlayıcı tarafından müşteriye iletilecektir ya da Müşteri lisans bitiminden 30 gün öncesine kadar www.solarasistan.com web sitesinde belirtilen lisanslama bedeli üzerinden ödeme yaparak lisansını güncelleyebilecektir.

8.2. Ödemenin peşin olarak yapılmadığı durumlarda Müşteri tarafından taahhüt edilen sürelerde taahhüt edilen tutarların zamanında ve doğru bir şekilde yatırılmaması durumunda Hizmet Sağlayıcı yazılımın kullanımını Müşteri’ye bildirmeksizin kapatma hakkını saklı tutar.

Hizmet Bedeli:

Satın alım sırasındaki solarasistan.com web sitesinde belirtilen hizmet fiyatları geçerlidir.

Hizmetin Süresi: Sözleşmenin imzalanması ve aylık/yıllık ödemenin yapılması ile başlar.

Ödeme Şekli: Her ayın ilk günü Müşteri’ye kesilecek fatura sonrasında 7 gün içinde ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına yapılır.

8.3. Taraflar karşılıklı anlaşma veya tek taraflı olarak 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. Fesih ile MÜŞTERİ sistemin kapatılmasından önce geçmiş kayıtlarını yazılımın yönetim paneli üzerindeki Yedekleme bölümünden kendisi almakla yükümlüdür.

 1. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ

9.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

9.2. MÜŞTERİ’nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde;

9.3. MÜŞTERİ’nin Hizmet Sağlayıcı’nın telif haklarını ihlal etmesi halinde.

 1. SAİR HÜKÜMLER

10.1. Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir. Bu Sözleşmeyi tamamlayıcı nitelikte olan Büyük Müşteri Sözleşmesi varsa bu hükmün dışındadır.

10.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

10.3. Sözleşmenin tarafları maddesinde yazılı adres tarafların akdi tebligat adresleri olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır.

10.4. Hizmet Sağlayıcı ve MÜŞTERİ arasındaki tüm istekler, gerekler, bildirimler 1.maddede belirtilen e-posta adresleri üzerinden yapılması gereklidir. E-postaların herhangi bir şekilde taraflara ulaşmaması durumu üçüncü parti hizmet sağlayıcıların vermiş olduğu servis ve hizmetlere bağlıdır ve tarafları bağlamaz. Bu tür durumlarda yapılan bildirimler geçersiz sayılır.

10.5. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Türkiye icra daireleri, İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Hizmet Sağlayıcı’nın ve MÜŞTERİ’nin yasal adreslerindeki yerel mahkemeler yetkilidir. Anlaşmazlıklarda TÜRK hukuku uygulanır.

 1. MÜŞTERİNİN BİLGİLERİNİN SAKLANMASI, SIR SAKLAMA

11.1. Hizmet Sağlayıcı sunduğu yazılım ile MÜŞTERİ’nin kendisine ait olan verilerin, bilgilerin kayıtsız ve şartsız saklanması ile sorumludur. Hizmet sağlayıcı bu verileri 3.kişilere, firmalara ve diğer rakiplere karşı korumakla mükelleftir. Sır saklama, bilgilerin saklanması konusunda Hizmet Sağlayıcı tüm önlemleri almak ve yerine getirmekle yükümlüdür (Üçüncü parti yazılımlardan veya hizmet sağlayıcılardan kaynaklı hata veya oluşabilecek sistemsel açıklar hariç. Örneğin veri merkezi hizmet sağlayıcısı kaynaklı oluşabilecek sızıntı veya diğer hususlar).

11.2. Bilgi ve sırların 3.şahıs, firma veya rakiplerin eline geçtiği (yasal olarak atanmış bilirkişiler tarafından ispatı halinde) kanıtlandığında, MÜŞTERİ kayıplarını Hizmet Sağlayıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Maddi veya manevi tazminat üst sınırı karşılıklı anlaşmaya veya bilirkişilerin belirlediği bilgilerin/belgelerin değerlemesine bağlıdır.

İş bu sözleşme, 11 Maddeden oluşmaktadır. Taraflarca karşılıklı olarak okunarak her sayfası kaşe ve imza altına alınacak şekilde geçerlidir.